Sajjad KARIM : Advies als rapporteur 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 53, artikel 54, bijlage V van het Reglement

ADVIES inzake het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector  
- INTA_AD(2017)592396 -  
-
INTA 

Contact