Sajjad KARIM
 • Sajjad
  KARIM
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 • Geboortedatum: 11 juli 1970, Lancashire

Interventie(s) in de plenaire vergadering

48

Situatie van de Rohingya (debat)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Verklaringen van het voorzitterschap

11-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-11(2)

Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (2)

15-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-15(4.2)

Bestrijding van antisemitisme (debat)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (debat)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (debat) (2)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(17)

Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (debat)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(17)

Stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (debat)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(21)

Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(15)

Verslag(en) - als rapporteur

3

VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen

JURI
13-06-2017 A8-0223/2017

VERSLAG Het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

VERSLAG over de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

11

VERSLAG over de controle op de toepassing van het EU-recht (2015)

JURI
19-07-2017 A8-0265/2017

VERSLAG over het 30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013)

JURI
23-07-2015 A8-0242/2015

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

INTA
28-02-2017 INTA_AD(2017)592396

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

INTA
07-12-2017 INTA_AD(2017)610686

ADVIES inzake werknemersvertegenwoordiging in de toezichthoudende en leidinggevende organen van ondernemingen in Europa

JURI
30-05-2016 JURI_AD(2016)571733

ADVIES inzake de toegang van het publiek tot documenten (artikel 116, lid 7) in de periode 2014-2015

JURI
18-02-2016 JURI_AD(2016)571798

ADVIES inzake de jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en proportionaliteit

INTA
17-06-2015 INTA_AD(2015)554679

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

JURI
26-02-2015 JURI_AD(2015)549131

Ontwerpresolutie(s)

13

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

Ontwerpresolutie over de stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh

07-06-2017 B8-0396/2017

Ontwerpresolutie over de bestrijding van discriminatie op grond van ras, godsdienst en nationaliteit

06-02-2017 B8-0138/2017

  Joint motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

13-04-2016 RC-B8-0466/2016

  Motion for a resolution on Pakistan, in particular the attack in Lahore

11-04-2016 B8-0474/2016

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide

14-04-2015 RC-B8-0342/2015

Ontwerpresolutie over de Armeense genocide, nu honderd jaar geleden

13-04-2015 B8-0348/2015

Parlementaire vraag/vragen

9

  CJEU ruling on the headscarf

27-06-2017 E-004278/2017 Commissie

Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh

04-05-2017 O-000037/2017 Commissie

  Continued European Union support for polio eradication in Afghanistan and Pakistan

20-02-2017 E-001127/2017 Commissie

Beperkte interpellatie - VP/HR - Het Israëlische nederzettingenbeleid

27-01-2017 O-000006/2017 Commissie

  VP/HR - Minority Rights in Burma/Myanmar following 2015 election

07-04-2016 E-002857/2016 Commissie

  EU solidarity funding for floods in Cumbria, UK

10-12-2015 P-015639/2015 Commissie

  VP/HR - Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 E-012123/2015 Commissie

  Status of the Rohingya minority in Burma/Myanmar

24-08-2015 P-012122/2015 Commissie

  Monopoly position of Isle of Man ferry services

08-07-2014 E-005677/2014 Commissie

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11054
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M081
  1047 Brussels