Roberts ZĪLE : Home 

Ondervoorzitter 

Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact