Syed KAMALL : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Voorzitter
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Medevoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 14-01-2015 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conferentie van voorzitters
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Commissie vervoer en toerisme
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 20-10-2014 / 19-05-2015 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 25-11-2014 / 27-01-2015 : Commissie buitenlandse zaken
 • 20-05-2015 / 01-10-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 11-04-2016 / 09-05-2016 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 11-05-2016 / 13-12-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 11-05-2016 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-07-2014 / 10-05-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake palmolie en de ontbossing van regenwoud  
- INTA_AD(2017)592301 -  
-
INTA 
ADVIES inzake de weg naar een Europese energie-unie  
- INTA_AD(2015)560712 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

ONTWERPRESOLUTIE over de steun aan slachtoffers van thalidomide  
- B8-1341/2016  

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen