Corina CREȚU : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Ondervoorzitter 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Europees Parlement

Leden 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Bureau van het Europees Parlement
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact