Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Roemenië
 • Geboortedatum: 24 juni 1967, Bucureşti

Fracties

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Waarnemer
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Roemenië)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Roemenië)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Roemenië)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Ondervoorzitter

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Ondervoorzitter

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Europees Parlement

Lid

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Bureau van het Europees Parlement
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Waarnemer

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Commissie economische en monetaire zaken

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

428

Europees jaar van de ontwikkeling (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Visumplicht voor onderdanen van derde landen (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Situatie in Oekraïne (debat)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (debat)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (debat)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Programma Rechten en burgerschap 2014-2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Autonome handelspreferenties voor Moldavië (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Mechanisme voor civiele bescherming (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

3

Advies als rapporteur

5

ADVIES inzake seksuele uitbuiting en prostitutie en de invloed ervan op de gendergelijkheid

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

ADVIES inzake vrouwen met een handicap

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

ADVIES inzake Gendercide: ontbrekende vrouwen?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

ADVIES inzake de situatie van vrouwen in Noord-Afrika

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

ADVIES inzake migratiestromen als gevolg van instabiele omstandigheden: reikwijdte en rol van het buitenlands beleid van de EU

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Opinions - as shadow rapporteur

3

ADVIES inzake het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie, waaronder de gevolgen voor het strategisch beleid van de EU voor de mensenrechten

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

ADVIES inzake de situatie van vrouwen in oorlogen

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

ADVIES inzake het toekomstig Europees internationaal investeringsbeleid

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Ontwerpresolutie(s)

45

Gezamenlijke ontwerpresolutie over recent geweld in Irak

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Nigeria

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Egypte

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Ontwerpresolutie over de situatie in Egypte

06-03-2013 B7-0100/2013

Gezamenlijke ontwerpresolutie over het geweld tegen vrouwen in India

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

5

Schriftelijke verklaring over hepatitis B en C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Vervallen

Details

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Datum bekendmaking : 18-11-2013
Vervaldatum : 18-02-2014
Aantal ondertekenaars : 96 - 18-02-2014

Schriftelijke verklaring over de effecten van de activiteiten van oliemaatschappijen op milieu, volksgezondheid en ontwikkeling in Afrika

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Vervallen

Details

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 107 - 14-06-2012

Schriftelijke verklaring over de levensomstandigheden van eenoudergezinnen in de EU-lidstaten in tijden van economische crisis

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Vervallen

Details

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Datum bekendmaking : 14-06-2010
Vervaldatum : 14-10-2010
Aantal ondertekenaars : 71 - 15-10-2010

Schriftelijke verklaring over steun voor jonge en oudere Europeanen bij het zoeken naar werk

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Vervallen

Details

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Datum bekendmaking : 05-05-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 81 - 09-09-2010

Schriftelijke verklaring over afschaffing van de beperkingen voor werknemers uit de nieuwe lidstaten

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Vervallen

Details

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 81 - 09-09-2010

Parlementaire vraag/vragen

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Commissie

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Commissie

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Commissie

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Commissie

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Commissie

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Raad

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Commissie

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

37

Vrouwenrechten in Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Steun voor het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Situatie in de Republiek Moldavië (debat)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Onderwijs aan migrantenkinderen (korte presentatie)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Trans-Atlantische betrekkingen (debat)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen (debat)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement (korte presentatie)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Ontwerpresolutie(s)

1

ONTWERPRESOLUTIE over de proclamatie van een Europese consensus over humanitaire hulp

21-11-2007 B6-0484/2007

Schriftelijke verklaring(en)

4

Schriftelijke verklaring over maatregelen om een einde te maken aan de xenofobische, racistische en discriminerende acties ten aanzien van Roemenen in Italië

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Vervallen

Details

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 30 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over de ongegronde onteigening van een aantal Roemeense burgers met behulp van een onjuiste wettelijke regeling inzake eigendom

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Vervallen

Details

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Datum bekendmaking : 12-01-2009
Vervaldatum : 14-04-2009
Aantal ondertekenaars : 21 - 15-04-2009

Schriftelijke verklaring over vrouwenhandel voor het doel van prostitutie in de Europese Unie

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Vervallen

Details

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Datum bekendmaking : 10-03-2008
Vervaldatum : 19-06-2008
Aantal ondertekenaars : 189 - 19-06-2008

Schriftelijke verklaring over de noodzaak van maatregelen tot bescherming van de rooms-katholieke Sint-Jozefkathedraal in Boekarest, een bedreigd historisch bouwwerk

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Aangenomen

Details

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Datum bekendmaking : 21-05-2007
Vervaldatum : 27-09-2007
Datum van aanneming : 11-10-2007
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2007)0435
Aantal ondertekenaars : 424 - 27-09-2007

Parlementaire vraag/vragen

14

Maatregelen voor het tegengaan van de sociale gevolgen van de stijging van de werkeloosheid in de EU

06-04-2009 E-3004/2009 Commissie

Vermindering van de financiële middelen voor ontwikkeling als gevolg van de financiële crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Commissie

Bereidheid van de Commissie om Roemenië steun te verlenen na de overstromingen van deze zomer

28-08-2008 E-4748/2008 Commissie

Bestrijding van geweld op scholen

22-04-2008 E-2559/2008 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen