Filiz HYUSMENOVA : Home 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Laatste activiteiten 

Vaststelling van het programma Rechten en waarden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) BG  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact