Nedzhmi ALI : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie begrotingscontrole 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 

Laatste activiteiten 

Contact