Marco CAMPOMENOSI : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie voor de betrekkingen met Japan 

Laatste activiteiten 

Contact