Daniel DALTON : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden 
Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Laatste activiteiten 

OPINION on blockchain: a forward-looking trade policy EN  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 
Opinions - as shadow rapporteur 
De rechtsstaat in Roemenië (B8-0522/2018) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact