Daniel DALTON : Home 

Lid 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 

Laatste activiteiten 

Contact