Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 • Geboortedatum: 31 januari 1974, Oxford

Interventie(s) in de plenaire vergadering

258

Bemestingsproducten met CE-markering (debat)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (debat)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Europese agenda voor de deeleconomie - Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (debat)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(20)

Actualiteitendebat - EU-veiligheidsagenda: een jaar na de aanslagen in Brussel (debat)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(13)

Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (debat)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(12)

Steun voor Thalidomideslachtoffers (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

14

VERSLAG over penitentiaire systemen en de omstandigheden in de gevangenis

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

VERSLAG over een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

VERSLAG over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Advies als rapporteur

4

ADVIES Naar een digitale handelsstrategie

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

ADVIES inzake mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

ADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Opinions - as shadow rapporteur

24

ADVIES inzake een Europese strategie betreffende coöperatieve slimme vervoerssystemen

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

ADVIES Naar een digitale handelsstrategie

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening inzake privacy en elektronische communicatie)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

ADVIES inzake een ruimtevaartstrategie voor Europa

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

ADVIES inzake de Europese agenda voor de deeleconomie

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

ADVIES inzake Naar een nieuw handelskader tussen de EU en Turkije en de modernisering van de douane-unie

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

Ontwerpresolutie(s)

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Ontwerpresolutie over gebarentaal en professionele gebarentaaltolken

16-11-2016 B8-1230/2016

Ontwerpresolutie over trans-Atlantische gegevensstromen

23-05-2016 B8-0643/2016

Ontwerpresolutie over een dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020

24-11-2015 B8-1283/2015

Ontwerpresolutie over emissiemetingen bij auto's

21-10-2015 B8-1077/2015

Ontwerpresolutie over migratie en vluchtelingen in Europa

07-09-2015 B8-0833/2015

Gezamenlijke ontwerpresolutie over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over ondersteuning van de toename van het aantal toiletten toegankelijk voor mensen met een beperking

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Vervallen

Details

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 124 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over luchtvaartveiligheid en gevaarlijke vluchten van militaire vliegtuigen

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Vervallen

Details

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 106 - 06-01-2016

Parlementaire vraag/vragen

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Commissie

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Commissie

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Commissie

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Commissie

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Commissie

Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen

10-01-2017 O-000003/2017 Commissie

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Commissie

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

4

 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group
The Brexit negotiations are at a crucial stage and we are heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome the European Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note the Parliament’s wish that the UK and EU maintain “as close a relationship as possible” following Brexit. However, the Motion for Resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not the Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of co-operation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we support the recommendation that talks move forward but abstain on the resolution.

 

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels