Cristian-Silviu BUŞOI : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Lid 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Contact