Georg MAYER : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met Canada 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

Contact