Rovana PLUMB : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Contact