Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 09-11-2007 / 13-07-2009 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 09-11-2007 / 13-07-2009 : Rassemblement Démocratique de la Martinique (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

  • 22-01-2008 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden 

  • 12-12-2007 / 21-01-2008 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de herdenking van de afschaffing van de slavenhandel en de slavernij  
- P6_DCL(2008)0093 - Vervallen  
Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON  
Datum bekendmaking : 20-10-2008
Vervaldatum : 05-02-2009
Aantal ondertekenaars : 112 - 09-02-2009