• Victor   BOŞTINARU  

Victor BOŞTINARU : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 
ADVIES inzake de EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voortgangsverslag inzake hernieuwbare energie  
- REGI_AD(2016)578466 -  
-
REGI