Hans-Peter MARTIN

Fracties

 • 20.07.1999 / 11.02.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 12.02.2004 / 19.07.2004 : Niet-ingeschrevenen - Lid
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Niet-ingeschrevenen - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Niet-fractiegebonden leden - Lid

National parties

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : parteilos (Oostenrijk)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel (Oostenrijk)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" (Oostenrijk)

Voorzitter

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
 • 07.02.2002 / 30.04.2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije

Lid

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie constitutionele zaken
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Commissie constitutionele zaken
 • 07.02.2002 / 30.04.2004 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 13.10.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie begrotingscontrole
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 17.01.2002 / 11.02.2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 04.03.2004 / 19.07.2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Begrotingscommissie
 • 15.09.2004 / 23.11.2004 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 08.09.2005 / 14.01.2007 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Begrotingscommissie
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Begrotingscommissie
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie cultuur en onderwijs

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

149

Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(22)

Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (debat)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(13)

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen (debat)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(21)

Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(10.1)

Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat) (2)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Advies als rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie

ECON
15-10-2013 ECON_AD(2013)516664

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft

ECON
19-07-2011 ECON_AD(2011)464798

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over Europese milieu-economische rekeningen

ECON
28-10-2010 ECON_AD(2010)448687

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid - Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020

ECON
28-06-2010 ECON_AD(2010)442856

ADVIES over de koppeling van ondernemingsregisters

ECON
03-06-2010 ECON_AD(2010)440162

Ontwerpresolutie(s)

1

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over het onderzoek naar het auto-ongeluk waarbij Oswaldo Payá om het leven kwam

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Vervallen

Details

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 119 - 14-04-2014

Parlementaire vraag/vragen

670

  VP/HR - Average salary of European External Action Service staff

03-03-2014 P-002370/2014

  Highest and lowest flat-rate travel allowance

27-02-2014 E-002345/2014

  Cost of employing external consultancies in 2012 and 2013

19-02-2014 P-001899/2014

  Retirement costs of EU officials

14-01-2014 E-000294/2014

  Retirement of EU officials due to disability

14-01-2014 E-000293/2014

  Number of EU officials retiring

14-01-2014 E-000292/2014

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

143

Handel in zeehondenproducten (A6-0118/2009, Diana Wallis)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(5.9)

Humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(7.3)

Stemmingen

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(6)

Conclusies van de G20-Top (debat)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(13)

Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(11)

Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat) (2)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(11)

Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat) (3)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(11)

Verslag(en) - als rapporteur

23

Ontwerpresolutie(s)

1

Parlementaire vraag/vragen

74

Pensioen van EU-ambtenaren

06-02-2009 E-0961/2009

Vergaderingen van het College van commissarissen

06-02-2009 E-0960/2009

De Europese Commissie in de media

06-02-2009 E-0959/2009

Kosten voor externe adviesbureaus

06-02-2009 E-0958/2009

Door de Commissie georganiseerde of gesponsorde "award- en prijsuitreikingen"

09-01-2009 E-0107/2009

Door de Raad georganiseerde of gesponsorde prijsuitreikingen

09-01-2009 E-0106/2009

Geannuleerde Raadsvergaderingen

17-12-2008 E-7007/2008

Inspraakrechten voor het Europees Parlement in het Verdrag van Lissabon

03-12-2008 E-6644/2008

Inspraakrechten voor het Europees Parlement in het Verdrag van Lissabon

03-12-2008 E-6643/2008

Transparantie van financiële markten

03-12-2008 E-6642/2008

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

95

Naar een Europese Grondwet

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(3)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

03-05-2004 P5_CRE(2004)05-03(5)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (2)

03-05-2004 P5_CRE(2004)05-03(5)

Nigeria

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(11)

Mededeling van de Voorzitter

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(4)

Stemming (voortzetting)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(5)

Voorbereiding van de Europese Raad (Brussel, 25/26 maart 2004) - Follow-up van de IGC

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(1)

Opmerkingen over kwesties van politiek belang

09-02-2004 P5_CRE(2004)02-09(3)

Opmerkingen over kwesties van politiek belang (2)

09-02-2004 P5_CRE(2004)02-09(3)

Verslag(en) - als rapporteur

5

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Roemenië - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

ITRE
29-09-1999 A5-0019/1999

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

ITRE
29-09-1999 A5-0018/1999

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Bulgarije - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

ITRE
29-09-1999 A5-0017/1999

Ontwerpresolutie(s)

3

Parlementaire vraag/vragen

59

EU-grondwet

30-01-2004 P-0322/2004

Nieuwe leden van de Commissie

29-01-2004 H-0063/2004

Ledenstatuut

29-01-2004 H-0062/2004

Transparantie in de handel met derde landen

04-12-2003 H-0787/2003

Toetredingsdatum voor Roemenië en Bulgarije

04-12-2003 H-0786/2003

Onderhandelingen over het ontwerp van de Europese grondwet

27-10-2003 P-3313/2003

Financiële vooruitzichten 2007-2013

11-09-2003 H-0555/2003/rev.1

Financiële vooruitzichten 2007-2013

11-09-2003 H-0554/2003

Transparantie

19-06-2003 H-0426/2003

Transparantie

19-06-2003 H-0425/2003

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen

Europarl TV

 • eptv Hedgefondsen controleren 40'0'' - 18-05-2010

  EP'ers van het Comité voor Economische Zaken geven groen licht voor strengere regels voor hedgefondsen en privévermogen. De meeste partijen waren het eens en stemden voor het rapport van Jean-Paul Gauzès inzake beheer van alternatieve beleggingsfondsen, een dag voordat een ECOFIN-Raad stemde over een aangepaste versie van het voorstel.

 • Vraag en Antwoord: De Griekse crisis 20'0'' - 17-05-2010