Hans-Peter MARTIN

Fracties

 • 20.07.1999 / 11.02.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 12.02.2004 / 19.07.2004 : Niet-ingeschrevenen - Lid
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Niet-ingeschrevenen - Lid
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Niet-fractiegebonden leden - Lid

National parties

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : parteilos (Oostenrijk)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel (Oostenrijk)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" (Oostenrijk)

Voorzitter

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije
 • 07.02.2002 / 30.04.2004 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Republiek Slowakije

Lid

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie constitutionele zaken
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Commissie constitutionele zaken
 • 07.02.2002 / 30.04.2004 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 13.10.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie begrotingscontrole
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Bijzondere Commissie financiële, economische en sociale crisis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 17.01.2002 / 11.02.2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 04.03.2004 / 19.07.2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Begrotingscommissie
 • 15.09.2004 / 23.11.2004 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 08.09.2005 / 14.01.2007 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Begrotingscommissie
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Begrotingscommissie
 • 14.03.2007 / 14.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie cultuur en onderwijs

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

149

Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(22)

Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) (debat)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(13)

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen (debat)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(21)

Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (A7-0001/2014 - Norica Nicolai)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(10.1)

Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (debat) (2)

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(18)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Advies als rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie

ECON
15-10-2013 ECON_AD(2013)516664

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft

ECON
19-07-2011 ECON_AD(2011)464798

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over Europese milieu-economische rekeningen

ECON
28-10-2010 ECON_AD(2010)448687

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid - Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020

ECON
28-06-2010 ECON_AD(2010)442856

ADVIES over de koppeling van ondernemingsregisters

ECON
03-06-2010 ECON_AD(2010)440162

Ontwerpresolutie(s)

1

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over het onderzoek naar het auto-ongeluk waarbij Oswaldo Payá om het leven kwam

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Vervallen

Details

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 119 - 14-04-2014

Parlementaire vraag/vragen

670

  VP/HR - Average salary of European External Action Service staff

03-03-2014 P-002370/2014 Commissie

  Highest and lowest flat-rate travel allowance

27-02-2014 E-002345/2014 Commissie

  Cost of employing external consultancies in 2012 and 2013

19-02-2014 P-001899/2014 Commissie

  Retirement costs of EU officials

14-01-2014 E-000294/2014 Commissie

  Retirement of EU officials due to disability

14-01-2014 E-000293/2014 Commissie

  Number of EU officials retiring

14-01-2014 E-000292/2014 Commissie

  VP/HR - Total expenditure for fixed-rate payments for travel to the place of origin of EEAS officials

14-01-2014 E-000291/2014 Commissie

  Total expenditure for fixed-rate payments for travel to the place of origin of Officials of the Commission

14-01-2014 E-000290/2014 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

143

Handel in zeehondenproducten (A6-0118/2009, Diana Wallis)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(5.9)

Humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(7.3)

Stemmingen

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(6)

Conclusies van de G20-Top (debat)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(13)

Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(11)

Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat) (2)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(11)

Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Raad (debat) (3)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(11)

Verslag(en) - als rapporteur

23

Ontwerpresolutie(s)

1

Parlementaire vraag/vragen

74

Pensioen van EU-ambtenaren

06-02-2009 E-0961/2009 Commissie

Vergaderingen van het College van commissarissen

06-02-2009 E-0960/2009 Commissie

De Europese Commissie in de media

06-02-2009 E-0959/2009 Commissie

Kosten voor externe adviesbureaus

06-02-2009 E-0958/2009 Commissie

Door de Commissie georganiseerde of gesponsorde "award- en prijsuitreikingen"

09-01-2009 E-0107/2009 Commissie

Door de Raad georganiseerde of gesponsorde prijsuitreikingen

09-01-2009 E-0106/2009 Raad

Geannuleerde Raadsvergaderingen

17-12-2008 E-7007/2008 Raad

Inspraakrechten voor het Europees Parlement in het Verdrag van Lissabon

03-12-2008 E-6644/2008 Commissie

Inspraakrechten voor het Europees Parlement in het Verdrag van Lissabon

03-12-2008 E-6643/2008 Raad

Transparantie van financiële markten

03-12-2008 E-6642/2008 Commissie

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

95

Naar een Europese Grondwet

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(3)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

03-05-2004 P5_CRE(2004)05-03(5)

Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering (2)

03-05-2004 P5_CRE(2004)05-03(5)

Nigeria

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(11)

Mededeling van de Voorzitter

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(4)

Stemming (voortzetting)

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(8)

Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(5)

Voorbereiding van de Europese Raad (Brussel, 25/26 maart 2004) - Follow-up van de IGC

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(1)

Opmerkingen over kwesties van politiek belang

09-02-2004 P5_CRE(2004)02-09(3)

Opmerkingen over kwesties van politiek belang (2)

09-02-2004 P5_CRE(2004)02-09(3)

Verslag(en) - als rapporteur

5

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Roemenië - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

ITRE
29-09-1999 A5-0019/1999

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

ITRE
29-09-1999 A5-0018/1999

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Bulgarije - Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

ITRE
29-09-1999 A5-0017/1999

Ontwerpresolutie(s)

3

Parlementaire vraag/vragen

59

EU-grondwet

30-01-2004 P-0322/2004 Raad

Nieuwe leden van de Commissie

29-01-2004 H-0063/2004 Commissie

Ledenstatuut

29-01-2004 H-0062/2004 Raad

Transparantie in de handel met derde landen

04-12-2003 H-0787/2003 Commissie

Toetredingsdatum voor Roemenië en Bulgarije

04-12-2003 H-0786/2003 Raad

Onderhandelingen over het ontwerp van de Europese grondwet

27-10-2003 P-3313/2003 Raad

Financiële vooruitzichten 2007-2013

11-09-2003 H-0555/2003/rev.1 Commissie

Financiële vooruitzichten 2007-2013

11-09-2003 H-0554/2003 Raad

Transparantie

19-06-2003 H-0426/2003 Commissie

Transparantie

19-06-2003 H-0425/2003 Raad

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen