Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • Ondervoorzitter
 • Spanje Partido Socialista Obrero Español
 • Geboortedatum: 18 september 1960, Madrid

Fracties

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter
 • 17.04.2018 ... : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Ondervoorzitter

National parties

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Spanje)

Voorzitter

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Subcommissie mensenrechten

Ondervoorzitter

 • 14.09.2017 ... : Bijzondere Commissie terrorisme

Lid

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Leden van het Europees Parlement in de Parlementaire Paritaire Vergadering van de Overeenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Unie (ACS-EU)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Subcommissie mensenrechten
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Subcommissie mensenrechten
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19.01.2017 ... : Subcommissie mensenrechten
 • 19.01.2017 ... : Commissie buitenlandse zaken
 • 02.02.2017 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14.07.2014 ... : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Commissie verzoekschriften
 • 02.02.2017 ... : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 13.10.2017 ... : Commissie internationale handel

Activiteiten in plenaire vergadering - 6de zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

21

Functioneren van mensenrechtendialogen en raadplegingen over mensenrechten met derde landen (debat)

05-09-2007 P6_CRE(2007)09-05(14)

Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 (debat)

12-03-2007 P6_CRE(2007)03-12(19)

Moratorium op de doodstraf (debat)

31-01-2007 P6_CRE(2007)01-31(15)

Terdoodveroordeling van het in Libië vastgehouden medisch personeel (debat)

17-01-2007 P6_CRE(2007)01-17(7)

Jaarverslag van de Europese Unie over de mensenrechten (debat)

12-12-2006 P6_CRE(2006)12-12(19)

Europees financieringsinstrument voor democratie en mensenrechten (debat)

29-11-2006 P6_CRE(2006)11-29(16)

Situatie in Darfoer (debat)

27-09-2006 P6_CRE(2006)09-27(9)

Migratie en ontwikkeling (debat)

06-07-2006 P6_CRE(2006)07-06(3)

Situatie van de gevangenen in Guantanamo (debat)

31-05-2006 P6_CRE(2006)05-31(12)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over het functioneren van de mensenrechtendialogen en het mensenrechtenoverleg met derde landen

AFET
30-07-2007 A6-0302/2007

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Ontwerpresolutie(s)

70

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de zaak van de Afghaanse journalist Perwiz Kambakhsh

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Noord-Kivu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de rechten van de vrouw in Saoedi-Arabië

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over troostmeisjes

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Somalië

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over vrouwenhandel voor het doel van prostitutie in de Europese Unie

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Vervallen

Details

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Datum bekendmaking : 10-03-2008
Vervaldatum : 19-06-2008
Aantal ondertekenaars : 189 - 19-06-2008

Schriftelijke verklaring over de wenselijke beëindiging van het verband tussen zakenreizigers en de handel in vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Vervallen

Details

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Datum bekendmaking : 24-10-2005
Vervaldatum : 24-01-2006
Aantal ondertekenaars : 265 - 24-01-2006

Parlementaire vraag/vragen

54

Voorstel om een juridisch bindend contract voor legale immigranten te creëren

25-02-2008 E-1277/2008 Commissie

Gevangenhouding van Riad Seif en andere ondertekenaars van de Verklaring van Damascus

08-02-2008 E-0815/2008 Commissie

Gevangenhouding van Riad Seif en andere ondertekenaars van de Verklaring van Damascus

08-02-2008 E-0814/2008 Raad

Vrouwenblad 'Zanan' in Iran opgeheven

07-02-2008 E-0775/2008 Commissie

Terdoodveroordeling journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Raad

Gevangenis van de militaire basis van Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Commissie

Gevangenis van de militaire basis van Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Raad

Adopties in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Commissie

Blackwater-huurlingen

04-10-2007 P-5046/2007 Raad

Activiteiten in plenaire vergadering - Vijfde zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

20

Vrouwen in Zuidoost-Europa

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

Filippijnen: eind van het moratorium op de doodstraf

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

Gelijkheid van mannen en vrouwen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

Pakket steunmaatregelen (bevorderende communautaire actieprogramma's)

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

Stemming

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

Schending van de rechten van de vrouw en de internationale betrekkingen van de EU

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

Gezondheid en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

DAPHNE II (2004-2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

Borstkanker

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

Armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (onderwijs en scholing)

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag over verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen (Hughes-Procedure ) - Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Ontwerpresolutie(s)

12

ONTWERPAANBEVELING betreffende de hervorming van de overeenkomsten inzake verdovende middelen

23-12-2002 B5-0541/2002

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over de dialoog met Iran over de mensenrechten

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

ONTWERPRESOLUTIE over het gedwongen huwelijk

07-10-2002 B5-0438/2002

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Nigeria: de zaak Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over vrouwen in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Parlementaire vraag/vragen

30

Gevolgen van de aanleg en uitbreiding van havens in Alicante voor de Posedonia oceanica

07-04-2004 E-1186/2004 Commissie

Discriminatie van communautaire minderjarigen bij de inschrijving bij sportfederaties in Spanje

11-02-2004 E-0497/2004 Commissie

Onderzoek naar studiebeurzen van het Spaanse Ministerie van Arbeid

11-02-2004 E-0496/2004 Commissie

Toegang tot Spaanse sportfederaties — discriminatie van minderjarigen

11-12-2003 P-3911/2003 Commissie

Aantasting flora en fauna door uitbreiding van de haven van Altea

09-12-2003 E-3668/2003 Commissie

HIV/AIDS en China

09-10-2003 P-3053/2003 Commissie

Verdwijningen van vrouwen en meisjes in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Raad

Discriminatie van zwangere vrouwen bij de toekenning van beurzen door het Spaanse Ministerie van Arbeid

02-07-2003 E-2188/2003 Commissie

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels