• William   ABITBOL  

William ABITBOL : Bijdragen aan plenaire debatten - 5de zittingsperiode 

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement