• Hélène   FLAUTRE  

Hélène FLAUTRE : Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode 

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa  
- AFET_AD(2012)489432 -  
-
AFET 
ADVIES inzake de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid  
- LIBE_AD(2011)469892 -  
-
LIBE