Hélène FLAUTRE : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Plaatsvervanger 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 16-12-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 07-02-2002 / 30-10-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128