Gianni PITTELLA

Interventie(s) in de plenaire vergadering

145

Uitbreiding en versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië (actualiteitendebat)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(18)

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (debat)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (debat) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Paradise Papers (debat)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (debat)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Institutionele ontwerpresoluties

34

Ontwerpresolutie over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

11-12-2017 B8-0677/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Ontwerpresolutie over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk

28-09-2017 B8-0538/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Italië na de aardbevingen

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Ontwerpresolutie over de situatie in Italië na de aardbevingen

23-11-2016 B8-1288/2016

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de EU en Turkije

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de EU en Turkije

22-11-2016 B8-1283/2016

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over chronische niet-kankerpijn bij personen ouder dan 65

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Vervallen

Details

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 136 - 13-12-2016

Mondelinge vragen

3

Beleid en maatregelen van de EU ter bescherming van kinderen in de context van migratie

17-10-2016 O-000126/2016 Commissie

Maatregelen voor een grotere veiligheid van het treinverkeer in Europa

21-12-2015 O-000161/2015 Commissie

Het concurrentievermogen van de staalsector in de Europese Unie

20-11-2014 O-000088/2014 Commissie