Geoffrey VAN ORDEN : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met India 

Ondervoorzitter 

Bijzondere Commissie terrorisme 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund EN  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
Opinions - as shadow rapporteur 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
Opinions - as shadow rapporteur 

Contact