Geoffrey VAN ORDEN : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met India 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie buitenlandse zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO 

Laatste activiteiten 

Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EN  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Zimbabwe  
- P8_CRE-PROV(2019)02-14(8.2)  
Bijdragen aan plenaire debatten 

Contact