Nigel FARAGE : Home 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Laatste activiteiten 

Nigel FARAGE  
Nigel FARAGE 

op EP NEWSHUB

Contact