Jean LAMBERT : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Plaatsvervanger 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met India 
Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan 

Laatste activiteiten 

Contact