Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Labour Party

Interventie(s) in de plenaire vergadering

793

Burundi (debat)

05-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-05(4.3)

Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (debat)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(20)

De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.2)

Nucleaire overeenkomst met Iran (debat)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (debat)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU (debat)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(21)

Filipijnen

19-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-19(6.2)

Situatie in Syrië (debat)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Situatie in Rusland (debat)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (debat)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

5

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinions - as shadow rapporteur

5

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612252

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

AFET
31-01-2018 AFET_AD(2018)612251

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Institutionele ontwerpresoluties

183

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de Filipijnen

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

  Motion for a resolution on the Philippines

16-04-2018 B8-0202/2018

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de rechtsstaat in Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Ontwerpresolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over de ondersteuning van het Odysseus-programma om de Europese vrijwilligersdienst nieuw leven in te blazen

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Vervallen

Details

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 91 - 04-01-2017

Schriftelijke verklaring over bewustmaking van burgers met betrekking tot de EU-richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over een EU-strategie tegen dakloosheid

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Vervallen

Details

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 310 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over het toekennen van prioriteit aan de Europese dementiestrategie

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Vervallen

Details

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 139 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over trofeejacht

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Vervallen

Details

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Datum bekendmaking : 18-01-2016
Vervaldatum : 18-04-2016
Aantal ondertekenaars : 134 - 19-04-2016

Schriftelijke verklaring over het doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afgesloten met een meerderheid

Details

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Datum van aanneming : 14-01-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 18-01-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 15-01-2016

Schriftelijke verklaring over bevordering van de onthospitalisering van mensen met een handicap in de EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Vervallen

Details

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Datum bekendmaking : 25-03-2015
Vervaldatum : 25-06-2015
Aantal ondertekenaars : 128 - 26-06-2015

Schriftelijke verklaring over het ontbreken van adequate naschoolse opvangvoorzieningen voor kinderen met een handicap in de EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Vervallen

Details

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum bekendmaking : 09-03-2015
Vervaldatum : 09-06-2015
Aantal ondertekenaars : 175 - 10-06-2015

Schriftelijke vragen

229

  Urban Innovative Actions funding in the West Midlands

29-06-2018 E-003594/2018 Commissie

  Information on preventing outbreaks of new animal diseases

29-06-2018 E-003593/2018 Commissie

  Strengthened information exchange on fire safety in buildings and construction works

29-06-2018 E-003592/2018 Commissie

  Guidance on UK participation in Horizon 2020

05-06-2018 P-003037/2018 Commissie

  Reliance of systemic banks on iCloud

07-05-2018 E-002520/2018 Commissie

Implementatie van de aanbevelingen voor het herzien van de VN-hulp in Syrië

03-05-2018 E-002475/2018 Commissie

Het beleid van de EU met betrekking tot de VN-overeenkomsten inzake snel herstel in Syrië

03-05-2018 E-002474/2018 Commissie

De definitie van "wederopbouw", "snel herstel" en "veerkracht" in de Syrië-strategie van de EU

03-05-2018 E-002473/2018 Commissie

  VP/HR - Violence against ethnic minorities in Kachin and Shan states in Myanmar

30-04-2018 E-002408/2018 Commissie

  EU funding for trans-boundary cooperation on water governance and management in developing countries

30-04-2018 E-002407/2018 Commissie

Mondelinge vragen

3

Een EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

16-05-2017 O-000042/2017 Commissie

EU-verbod op het vervoer van wilde circusdieren

14-02-2017 O-000013/2017 Commissie

Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

116

 

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (A8-0058/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

. ‒ The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The Agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Comoren (resolutie) (A8-0055/2018 - João Ferreira)

15-03-2018

The EU has had a Fisheries Partnership Agreement with Comoros for 30 years, with ongoing protocols (though none since the end of 2016). The agreement provides for termination in serious circumstances, such as the failure to comply with initiatives to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
In October 2015 Comoros was notified that there was the possibility of being identified as a non-cooperating third country for failure to exert adequate control of vessels registered under its flag, particularly in relation to IUU fishing.
It was identified as a non-cooperating third country in May 2017, listed as such in July 2017, and given a red card as it still had not taken adequate measures.
Although this report is in favour of denunciation, it recognises this can be reversed if measures are taken by Comoros to improve the state of affairs, and does not rule out future negotiation for an agreement or partnership.
Moreover, the report emphasises the need to keep engaged in dialogue with Comoros and promote investment and technical assistance.

 

Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov)

15-03-2018

Over twelve years, more than 100 million Europass CVs have been created online. Labour MEPs voted in favour of updating and promoting this tool. With a single online portal, both recruiters and applicants will have easy access to available information that can be useful for job searches, applications, recruitment, choice of education, training or career paths. To this end, the Europass online platform and tools should be more user-friendly and safer, available free of charge to all users, and accessible for persons with disabilities.

 

Het programma Creatief Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa)

15-03-2018

The EUYO is the only organisation of its kind that brings together young people from all 28 EU Member States every year to work together culturally and artistically at the highest levels of excellence. Since its formation in 1976, following a proposal by the European Parliament, it has provided a route to employment for thousands of Europe’s young EU musicians and attracted a global reputation for excellence. Since 2016, the orchestra was in danger of being forced to shut down because of a lack of funds. The amended regulation aims at ensuring its financial survival until 2020, given its unique institutional nature and its history. However, it is important for the sustainability of the organisation that it diversifies its revenues and increases its visibility, and ensures full transparency in its selection process. We must also ensure that we use this opportunity to debate the role of arts and culture in order to develop Europe and provide funding in a stable and coherent manner in the future Creative Europe programme. I voted in favour of the proposed text, as I believe that it reflects this approach.

 

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A8-0051/2018 - Alain Lamassoure)

15-03-2018

In late 2016 the Commission put forward a major overhaul of the corporate taxation rules in a two-step approach, namely a proposal for the Common Corporate Tax Base (CCTB) and a proposal for the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). At the same time, the Commission withdrew its 2011 CCCTB proposal blocked in the Council. The objective of this re-launched project is to strengthen the internal market by making it easier and cheaper for companies to operate cross-border in the EU, and also to counter practices of corporate aggressive tax planning and to increase corporate tax transparency in the EU. While the CCTB provides for a single set of rules for the calculation of the corporate tax base, the CCCTB introduces a consolidation element which would enable businesses to offset losses in one Member State against profits in another Member State.

 

Gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (A8-0050/2018 - Paul Tang)

15-03-2018

The way in which corporate income tax is calculated in Europe is outdated and no longer a match for the aggressive tax-planning practices of multinationals (MNEs). SMEs do not have this possibility and therefore the gap between taxes paid by MNEs and the share paid by SMEs has widened over recent decades. The EP has therefore been calling since 2015 for the establishment of an EU-wide common consolidated corporate tax base (CCCTB). The CCCTB comes with a tax proposal that does meet the criteria of the modern economy and levels the playing field between SMEs and MNEs.

 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

14-03-2018

. ‒ This report sets out Parliament’s position on the future of EU finances. I voted in favour of the report because it sets the right priorities by calling for more funds for programmes such as the research programme, the successor programme to Horizon 2020, the student exchange programme Erasmus+ and more funds to tackle youth unemployment.

 

Uitvoering van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal (A8-0034/2018 - Jean Arthuis)

13-03-2018

I support this recommendation. The Research Fund for Coal and Steel (RFCS) is there to fund steel and coal research activities through low-risk financial investments. These research activities are numerous and include research into reducing CO2 emissions, better waste management and improving IT systems.

 

Overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (A8-0029/2018 - Daniel Caspary)

13-03-2018

President, I voted in favour of this recommendation. The EU and New Zealand are close partners. This agreement fosters that partnership by providing for practical arrangements between the administrations, which secure global supply chains and facilitate the fight against customs fraud.

 

Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (A8-0036/2018 - István Ujhelyi)

13-03-2018

Over 25 500 people lost their lives on EU roads in 2016 and over 130 000 people were recorded as seriously injured. These shocking figures underline that targeted measures and new technologies with clear road safety benefits are urgently needed. We therefore welcome the communication by the European Commission as well as the report of the European Parliament, considering that the cooperation between intelligent systems has the potential to significantly improve road safety: it helps the driver to take the right decision and adapt to the traffic situation. We are of the opinion that policymakers should not merely focus their eyes on futuristic systems, but should also ensure the adoption of life-saving technologies that are available now or that are near-to-market, and that is why we are insisting that further legislative action should be taken at EU level if no significant progress is made by 2022.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels