Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Labour Party

Interventie(s) in de plenaire vergadering

773

EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (debat)

13-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-13(22)

Situatie van de Rohingya (debat)

12-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-12(11)

Rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (debat)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

De vrijheid van meningsuiting in Sudan, met name het geval van Mohamed Zine El Abidine

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Prioriteiten van het partnerschap EU-Egypte voor de periode 2017-2020 (debat)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

5

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

ADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Opinions - as shadow rapporteur

3

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Ontwerpresolutie(s)

181

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over de rechtsstaat in Malta

10-11-2017 B8-0596/2017

Ontwerpresolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Myanmar, met name de situatie van de Rohingya

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de EU-strategie voor Syrië

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Ontwerpresolutie over de verwezenlijking van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten

15-05-2017 B8-0346/2017

Schriftelijke verklaring(en)

9

Schriftelijke verklaring over de ondersteuning van het Odysseus-programma om de Europese vrijwilligersdienst nieuw leven in te blazen

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Vervallen

Details

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 91 - 04-01-2017

Schriftelijke verklaring over bewustmaking van burgers met betrekking tot de EU-richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 64 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over een EU-strategie tegen dakloosheid

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Vervallen

Details

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 310 - 28-07-2016

Schriftelijke verklaring over het toekennen van prioriteit aan de Europese dementiestrategie

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Vervallen

Details

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 139 - 12-07-2016

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over trofeejacht

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Vervallen

Details

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Datum bekendmaking : 18-01-2016
Vervaldatum : 18-04-2016
Aantal ondertekenaars : 134 - 19-04-2016

Schriftelijke verklaring over het doneren van niet-verkochte eetbare voedingsproducten aan goede doelen

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afgesloten met een meerderheid

Details

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Datum van aanneming : 14-01-2016
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 18-01-2016
Aantal ondertekenaars : 388 - 15-01-2016

Schriftelijke verklaring over bevordering van de onthospitalisering van mensen met een handicap in de EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Vervallen

Details

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Datum bekendmaking : 25-03-2015
Vervaldatum : 25-06-2015
Aantal ondertekenaars : 128 - 26-06-2015

Schriftelijke verklaring over het ontbreken van adequate naschoolse opvangvoorzieningen voor kinderen met een handicap in de EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Vervallen

Details

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum bekendmaking : 09-03-2015
Vervaldatum : 09-06-2015
Aantal ondertekenaars : 175 - 10-06-2015

Parlementaire vraag/vragen

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Commissie

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Commissie

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Commissie

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Commissie

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Commissie

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Commissie

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Commissie

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Commissie

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Commissie

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

76

 

Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (goedkeuring) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Nieuw-Zeeland (resolutie) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Oostelijk Partnerschap: top in november 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Territoriale typologieën (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels