Jill EVANS : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Plaid Cymru - Party of Wales (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over overstromingsbeoordeling en –beheer  
- REGI_AD(2006)370110 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het elektronisch herkenningsysteem voor schapen  
- P6_DCL(2008)0068 - Vervallen  
Alyn SMITH , Jill EVANS , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Neil PARISH  
Datum bekendmaking : 01-09-2008
Vervaldatum : 04-12-2008
Aantal ondertekenaars : 81 - 05-12-2008
Schriftelijke verklaring over de invoer van Braziliaans rundvlees in de EU  
- P6_DCL(2007)0071 - Vervallen  
Alyn SMITH , Jill EVANS , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Neil PARISH  
Datum bekendmaking : 03-09-2007
Vervaldatum : 03-12-2007
Aantal ondertekenaars : 51 - 04-12-2007
Schriftelijke verklaring over schendingen van de mensenrechten en de nationale status van West Papoea  
- P6_DCL(2006)0090 - Vervallen  
Caroline LUCAS , Jill EVANS , Luigi COCILOVO , Jean LAMBERT  
Datum bekendmaking : 11-12-2006
Vervaldatum : 29-03-2007
Aantal ondertekenaars : 52 - 29-03-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact