Nirj DEVA : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland 

Ondervoorzitter 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- DEVE_AD(2019)631872 -  
-
DEVE 
Advies als rapporteur 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2017  
- DEVE_AD(2019)631880 -  
-
DEVE 
Advies als rapporteur 
Nirj DEVA  
Nirj DEVA 

op EP NEWSHUB

Contact