Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 • Geboortedatum: 11 mei 1948, Colombo (Sri Lanka)

Interventie(s) in de plenaire vergadering

19

Vooruitzichten op vrede op het Koreaanse schiereiland tegen de achtergrond van recente ontwikkelingen (debat)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Regeling van de werkzaamheden

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Regeling van de werkzaamheden (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Regeling van de werkzaamheden (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

De situatie in Noord-Korea (debat)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

De situatie in Noord-Korea (debat) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen (debat)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (debat)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

De particuliere sector en ontwikkeling (korte presentatie)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG De particuliere sector en ontwikkeling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

8

Advies als rapporteur

5

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Opinions - as shadow rapporteur

32

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad houdende opzegging van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Unie van de Comoren

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

ADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

ADVIES inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

ADVIES inzake palmolie en de ontbossing van regenwoud

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

ADVIES inzake staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Institutionele ontwerpresoluties

8

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Ontwerpresolutie over de humanitaire situatie in Zuid-Sudan

05-11-2014 B8-0214/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over mensenrechtschendingen in Bangladesh

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/rev. 1

Ontwerpresolutie over de reactie van de EU op de uitbraak van het ebolavirus

16-09-2014 B8-0107/2014

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over de aanpak van de door de wereldhongerindex aangegeven problemen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Vervallen

Details

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 25-05-2016

Schriftelijke verklaring over voortzetting van de steun van de Europese Unie voor de uitroeiing van polio

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Afgesloten met een meerderheid

Details

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Datum bekendmaking : 09-03-2015
Vervaldatum : 09-06-2015
Datum van aanneming : 09-06-2015
De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 01 bij de notulen van 11-06-2015
Aantal ondertekenaars : 404 - 10-06-2015

Schriftelijke vragen

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Commissie

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Commissie

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Commissie

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Commissie

Mondelinge vragen

1

Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen

05-05-2015 O-000046/2015 Commissie

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels