Jean-Maurice DEHOUSSE : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 16-09-1999 / 13-05-2001 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid
 • 14-05-2001 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Ondervoorzitter

National parties 

 • 16-09-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (België)

Leden 

 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie constitutionele zaken
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tijdelijke commissie voor de verbetering van de veiligheid op zee

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 194 en artikel 162, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 133 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128