Jan HUITEMA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 ... : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 ... : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 14-07-2014 ... : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
  • 19-01-2017 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
  • 19-01-2017 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Contact