José GUSMÃO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie economische en monetaire zaken 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Laatste activiteiten 

Situatie in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact