Aurelio JURI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

  • 07-11-2008 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 07-11-2008 / 13-07-2009 : Socialni demokrati (Slovenië)

Leden 

  • 19-11-2008 / 13-01-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
  • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole
  • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Commissie constitutionele zaken
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

  • 11-11-2008 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.