• Nessa   CHILDERS  

Nessa CHILDERS : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- CULT_AD(2012)487737 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- CULT_AD(2012)487744 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie  
- CULT_AD(2011)462837 -  
-
CULT 
ADVIES over het verslag van 2010 van de Commissie inzake de uitvoering van de programma's van het cohesiebeleid 2007-2013  
- ENVI_AD(2011)452620 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake Internetgovernance: de volgende stappen  
- CULT_AD(2010)431014 -  
-
CULT