Louis MICHEL : Home 

Voorzitter 

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Begrotingscommissie 
Subcommissie mensenrechten 

Laatste activiteiten 

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact