Rolandas PAKSAS : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER) 
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Commissie visserij 

Laatste activiteiten 

Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) LT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Toetreding van de EU tot de Akte van Genève betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) LT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) LT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact