Valdemar TOMAŠEVSKI : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Subcommissie mensenrechten 

Laatste activiteiten 

Contact