Elena Oana ANTONESCU

Fracties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Roemenië)

Lid

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 16.09.2009 / 21.10.2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne

Plaatsvervanger

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 02.09.2009 / 13.01.2010 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

510

Europese milieu-economische rekeningen (A7-0420/2013 - Elena Oana Antonescu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.12)

Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.13)

Vrij verkeer van werknemers (A7-0386/2013 - Edit Bauer)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.17)

Verslag over het EU-burgerschap 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(9.26)

Door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (A7-0260/2013 - Paolo De Castro)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.21)

Tuinbouw (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.27)

Het wereldwijd uitbannen van foltering (A7-0100/2014 - Véronique De Keyser)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.28)

Productie, presentatie en verkoop van tabaks- en aanverwante producten (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.2)

Cohesiebeleid (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(10.2)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

5

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen

ENVI
31-01-2014 ENVI_AD(2014)524592

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet

ENVI
15-10-2012 ENVI_AD(2012)487783

Opinions - as shadow rapporteur

2

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)480682

ADVIES inzake het GLB tot 2020 - inspelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van voedsel, natuurlijke hulpbronnen en grond

ENVI
13-04-2011 ENVI_AD(2011)458861

Ontwerpresolutie(s)

6

Ontwerpresolutie over de detentieomstandigheden in de EU (2011/2897(RSP))

07-12-2011 B7-0687/2011

Ontwerpresolutie over de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot Schengen

05-10-2011 B7-0532/2011

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor het Donaugebied

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Gezamenlijke ontwerpresolutie over een Europese strategie voor het Donaugebied

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Ontwerpresolutie over een Europese strategie voor het Donau-gebied

18-01-2010 B7-0036/2010

Schriftelijke verklaring(en)

3

Schriftelijke verklaring over erkenning van de problemen als gevolg van allergische ziekten

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Vervallen

Details

Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU

Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 179 - 21-01-2014

Schriftelijke verklaring over de gezondheidswerkers in de EU

17-05-2010 P7_DCL(2010)0040 Vervallen

Details

Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER

Datum bekendmaking : 17-05-2010
Vervaldatum : 17-09-2010
Aantal ondertekenaars : 182 - 09-09-2010

Schriftelijke verklaring over het opzetten van een Erasmusprogramma voor jonge landbouwers

19-04-2010 P7_DCL(2010)0025 Vervallen

Details

Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI

Datum bekendmaking : 19-04-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 135 - 09-09-2010

Parlementaire vraag/vragen

69

Vrij verkeer in de EU

07-01-2014 O-000003/2014 Commissie

Vrij verkeer in de EU

07-01-2014 O-000002/2014 Raad

  Food additives to be included in Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008

13-12-2013 E-014100/2013 Commissie

Eerbiediging van het fundamentele recht op vrij verkeer voor Roemenië en Bulgarije

04-12-2013 O-000140/2013 Commissie

  Measures aimed at reducing salt consumption

11-10-2013 E-011642/2013 Commissie

  Inclusion of the United Arab Emirates in the visa-free Schengen area

27-05-2013 E-005897/2013 Commissie

  Inclusion of the United Arab Emirates in the visa-free Schengen area

27-05-2013 E-005896/2013 Raad

Informatie over maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid

17-12-2012 E-011514/2012 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen