Morten LØKKEGAARD

Fracties

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denemarken)

Ondervoorzitter

  • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie cultuur en onderwijs

Lid

  • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
  • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

59

Décharge 2012 (debat)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

SOLVIT (korte presentatie)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(7)

Programma "Erasmus voor iedereen" (debat)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(15)

De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (korte presentatie)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(11)

Onlinegokken op de interne markt (A7-0218/2013 - Ashley Fox)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(13.13)

Kwijting 2011, algemene begroting EU

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(13)

Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat)

14-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-14(5)

Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat) (2)

14-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-14(5)

Wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld (debat) (3)

14-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-14(5)

Verslag(en) - als rapporteur

2

VERSLAG inzake SOLVIT

IMCO
28-01-2014 A7-0059/2014

VERSLAG over journalistiek en nieuwe media – totstandbrenging van een publieke ruimte in Europa

CULT
02-07-2010 A7-0223/2010

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

14

VERSLAG over het Europees actieplan inzake detailhandel in het belang van alle betrokken partijen

IMCO
14-11-2013 A7-0374/2013

VERSLAG over "Bevordering van de Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen"

CULT
20-08-2013 A7-0248/2013

VERSLAG over de interne dienstenmarkt: stand van zaken en volgende stappen

IMCO
19-07-2013 A7-0273/2013

VERSLAG inzake het voltooien van de digitale interne markt

IMCO
26-10-2012 A7-0341/2012

VERSLAG over de online verspreiding van audiovisuele werken binnen de EU

CULT
25-07-2012 A7-0262/2012

VERSLAG over het scorebord van de interne markt

IMCO
03-05-2012 A7-0153/2012

VERSLAG over een efficiëntere en eerlijkere handels- en distributiemarkt

IMCO
01-06-2011 A7-0217/2011

Advies als rapporteur

14

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

CULT
13-02-2014 CULT_AD(2014)524571

ADVIES inzake het verslag over het EU-burgerschap 2013. EU-burgers: uw rechten, uw toekomst

CULT
24-01-2014 CULT_AD(2014)521822

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen

CULT
05-09-2013 CULT_AD(2013)514865

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, Afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

CULT
21-02-2013 CULT_AD(2013)502046

ADVIES inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei

CULT
19-12-2012 CULT_AD(2012)497789

ADVIES inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel

CULT
19-12-2012 CULT_AD(2012)497788

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020

CULT
24-09-2012 CULT_AD(2012)491319

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 - alle afdelingen

CULT
24-09-2012 CULT_AD(2012)491270

ADVIES inzake de te verlenen kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III, Commissie

CULT
01-03-2012 CULT_AD(2012)473868

ADVIES inzake het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers

CULT
24-01-2012 CULT_AD(2012)474001

Opinions - as shadow rapporteur

10

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen

IMCO
22-10-2013 IMCO_AD(2013)510696

ADVIES inzake het vrijmaken van het cloud computing-potentieel in Europa

IMCO
04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene verordening gegevensbescherming)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489612

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489609

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van de burger (2013)

CULT
01-03-2012 CULT_AD(2012)476012

ADVIES inzake een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt

IMCO
22-11-2011 IMCO_AD(2011)473731

ADVIES inzake handels- en investeringsbelemmeringen

IMCO
10-10-2011 IMCO_AD(2011)469831

ADVIES inzake breedband in Europa: investeren in digitale groei

CULT
22-03-2011 CULT_AD(2011)454580

ADVIES over de vaststelling van een nieuwe digitale agenda voor Europa: van i2010 naar digital.eu

CULT
23-02-2010 CULT_AD(2010)431011

Ontwerpresolutie(s)

6

Gezamenlijke ontwerpresolutie over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sport

12-03-2013 RC-B7-0130/2013

Ontwerpresolutie over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld

11-03-2013 B7-0139/2013

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Zuid-Afrika: slachting onder stakende mijnwerkers

12-09-2012 RC-B7-0443/2012

  Motion for a resolution on South-Africa: massacre of striking miners

10-09-2012 B7-0450/2012

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen

11-06-2012 B7-0316/2012

Ontwerpresolutie over de mediawet in Hongarije

08-03-2011 B7-0191/2011

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over de invloed van openbare bibliotheken in Europese gemeenschappen

07-10-2013 P7_DCL(2013)0016 Vervallen

Details

Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN

Datum bekendmaking : 07-10-2013
Vervaldatum : 07-01-2014
Aantal ondertekenaars : 214 - 08-01-2014

Parlementaire vraag/vragen

93

  Capital controls in Iceland

17-04-2014 P-005195/2014

  Icelandic capital restrictions and the EEA Agreement

19-02-2014 E-001903/2014

  EU rules on procurement and state aid

16-12-2013 P-014156/2013

VP/HR - Cultuur in de externe betrekkingen

11-12-2013 E-014028/2013

  Investigation into possible corruption in Bulgaria

08-11-2013 P-012663/2013

  Compulsory affiliation to cable distribution networks

06-11-2013 E-012570/2013

  EU Patent Court

14-06-2013 E-006919/2013

  The Roaming Regulation

12-06-2013 E-006805/2013

  The 'Prism' programme

11-06-2013 E-006737/2013

  Discrimination against language teachers at Italian universities

11-06-2013 E-006708/2013

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen