Pascal CANFIN : Home 

Voorzitter 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Laatste activiteiten 

Contact