• Pavel   POC  

Pavel POC : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalverordening)  
- ENVI_AD(2014)522867 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot invoering van een communautair systeem voor de registratie van vervoerders van radioactief materiaal  
- ENVI_AD(2013)506022 -  
-
ENVI 
ADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG  
- ENVI_AD(2012)472304 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake gezondheid van honingbijen en de problemen van de bijenteeltsector  
- ENVI_AD(2011)464754 -  
-
ENVI