• Pavel   POC  

Pavel POC : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van de hoge percentages niet-overdraagbare ziekten op eilanden  
- P7_DCL(2014)0002 - Vervallen  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 61 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van prostaatkanker in de Europese Unie  
- P7_DCL(2014)0001 - Vervallen  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 162 - 14-04-2014
Schriftelijke verklaring over de etikettering van producten op basis van (pluimvee)vlees van ritueel geslachte dieren  
- P7_DCL(2013)0011 - Vervallen  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 48 - 10-12-2013
Schriftelijke verklaring over het vaststellen van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd  
- P7_DCL(2011)0049 - Aangenomen  
Dan JØRGENSEN , Esther de LANGE , Pavel POC , Carl SCHLYTER , Andrea ZANONI  
Datum bekendmaking : 30-11-2011
Vervaldatum : 15-03-2012
Datum van aanneming : 15-03-2012
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2012)0096
Aantal ondertekenaars : 395 - 15-03-2012
Schriftelijke verklaring over de strijd tegen darmkanker in de Europese Unie  
- P7_DCL(2010)0068 - Aangenomen  
Pavel POC , Frieda BREPOELS , Cristian-Silviu BUŞOI , Jo LEINEN , Alojz PETERLE  
Datum bekendmaking : 20-09-2010
Vervaldatum : 20-12-2010
Datum van aanneming : 25-11-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0451
Aantal ondertekenaars : 411 - 25-11-2010