Bas EICKHOUT : Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de productie van methamfetamine uit geneesmiddelen die pseudo-efedrine bevatten  
- P8_DCL(2015)0023 - Vervallen  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Datum bekendmaking : 08-06-2015
Vervaldatum : 08-09-2015
Aantal ondertekenaars : 52 - 09-09-2015
Schriftelijke verklaring over de verenigbaarheid van oliewinning met de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water  
- P8_DCL(2015)0021 - Vervallen  
Piernicola PEDICINI , Giovanni LA VIA , Pavel POC , Kateřina KONEČNÁ , Bas EICKHOUT , Michèle RIVASI , David BORRELLI , Marco AFFRONTE , Marco ZULLO , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Daniela AIUTO  
Datum bekendmaking : 18-05-2015
Vervaldatum : 18-08-2015
Aantal ondertekenaars : 68 - 24-08-2015

Contact