• Barbara   LOCHBIHLER  

Barbara LOCHBIHLER : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid  
- AFET_AD(2017)609665 -  
-
AFET