François ALFONSI : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Commissie regionale ontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Contact