Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • Lid
 • Duitsland Bündnis 90/Die Grünen
 • Geboortedatum: 26 maart 1961, Bad Wildungen

Interventie(s) in de plenaire vergadering

38

Biologische productie en etikettering van biologische producten (debat)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Biologische productie en etikettering van biologische producten (debat) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling (debat)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Bemestingsproducten met CE-markering (debat)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfosaat en vergunningsprocedures (debat)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmolie en de ontbossing van regenwouden (debat)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Frauduleuze praktijken in de Braziliaanse vleessector (debat)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

7

VERSLAG over minimumnormen voor de bescherming van gefokte konijnen

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Opinions - as shadow rapporteur

15

ADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

ADVIES inzake de toekomst van voedsel en landbouw

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

ADVIES inzake de invoering van GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

ADVIES inzake een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

ADVIES inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

ADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

Institutionele ontwerpresoluties

6

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over het promoten van biologische producten in kantines

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Vervallen

Details

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 75 - 25-01-2017

Schriftelijke verklaring over voedselverspilling

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Vervallen

Details

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Datum bekendmaking : 12-01-2015
Vervaldatum : 12-04-2015
Aantal ondertekenaars : 179 - 17-04-2015

Schriftelijke vragen

32

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Commissie

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Commissie

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Commissie

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Commissie

Glyfosaatresiduen en -invoer

23-11-2017 P-007195/2017 Commissie

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Commissie

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Commissie

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Commissie

Jacht op trekvogels in het voorjaar in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Commissie

Mondelinge vragen

9

Uitgebreide interpellatie - Branden in de Europese Unie deze zomer

21-07-2017 O-000063/2017 Commissie

Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en virale hepatitis in Europa

31-05-2017 O-000045/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 O-000029/2017 Commissie

Transvetzuren (Trans fatty acids - TFA's)

13-07-2016 O-000106/2016 Commissie

Transvetten (TFA's)

13-07-2016 O-000105/2016 Raad

De uitbraak van het zikavirus

24-02-2016 O-000030/2016 Commissie

Straffeloosheid van de misdaden van het Franco-regime in Spanje

07-12-2015 O-000157/2015 Commissie

Criteria voor het identificeren van hormoonontregelende chemische stoffen

13-02-2015 O-000017/2015 Commissie

Interpellaties

2

Uitgebreide interpellatie - Branden in de Europese Unie deze zomer

21-07-2017 G-000009/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 G-000004/2017 Commissie

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels