Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
 • Lid
 • Duitsland Bündnis 90/Die Grünen
 • Geboortedatum: 26 maart 1961, Bad Wildungen

Interventie(s) in de plenaire vergadering

36

Amendementen op verschillende verordeningen betreffende landbouw en plattelandsontwikkeling (debat)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Bemestingsproducten met CE-markering (debat)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfosaat en vergunningsprocedures (debat)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmolie en de ontbossing van regenwouden (debat)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Frauduleuze praktijken in de Braziliaanse vleessector (debat)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (debat)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (debat)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Verslag(en) - als rapporteur

1

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

6

VERSLAG over minimumnormen voor de bescherming van gefokte konijnen

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Opinions - as shadow rapporteur

12

ADVIES inzake een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen – aanmoediging van de productie van eiwithoudende en peulgewassen in de Europese landbouwsector

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

ADVIES inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

ADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

ADVIES over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

ADVIES inzake bevordering van innovatie en economische ontwikkeling in het toekomstige Europese landbouwbeheer

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Ontwerpresolutie(s)

6

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over het promoten van biologische producten in kantines

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Vervallen

Details

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 75 - 25-01-2017

Schriftelijke verklaring over voedselverspilling

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Vervallen

Details

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Datum bekendmaking : 12-01-2015
Vervaldatum : 12-04-2015
Aantal ondertekenaars : 179 - 17-04-2015

Parlementaire vraag/vragen

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Commissie

Glyfosaatresiduen en -invoer

23-11-2017 P-007195/2017 Commissie

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Branden in de Europese Unie deze zomer

21-07-2017 O-000063/2017 Commissie

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Commissie

Toename van het aantal besmettingen met hiv, tuberculose en virale hepatitis in Europa

31-05-2017 O-000045/2017 Commissie

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Commissie

Jacht op trekvogels in het voorjaar in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Commissie

Uitgebreide interpellatie - Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees

12-04-2017 O-000029/2017 Commissie

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels