Sabine VERHEYEN : Home 

Voorzitter 

Commissie cultuur en onderwijs 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie begrotingscontrole 
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika 

Contact