Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • Duitsland
 • Geboortedatum: 3 november 1956, München

Fracties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Duitsland)

Ondervoorzitter

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Lid

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie juridische zaken
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie constitutionele zaken
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie juridische zaken
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie constitutionele zaken

Plaatsvervanger

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie verzoekschriften
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie verzoekschriften

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

65

Situatie in Noord-Korea

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog: te trekken lering en toekomst van Europa (debat)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Enquêterecht van het Europees Parlement (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie (debat)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie (debat)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Verslag(en) - als rapporteur

3

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

33

VERSLAG over de wijziging van het Interinstitutioneel akkoord over het Transparantieregister

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

VERSLAG over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

VERSLAG tot wijziging van artikel 90 van het Reglement van het Europees Parlement

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

VERSLAG tot wijziging van het Reglement van het Parlement betreffende parlementaire vragen

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

VERSLAG betreffende de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon voor wat betreft het Europees Parlement

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

VERSLAG over grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Advies als rapporteur

3

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma Europa voor de burger voor de periode 2014 – 2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

ADVIES over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van de burger (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Opinions - as shadow rapporteur

34

ADVIES inzake de onderhandelingen over het MFK 2014-2020: welke lessen kunnen worden getrokken en hoe moet het verder

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

ADVIES inzake het onderzoeksverslag over de rol en werkzaamheden van de trojka (ECB, Commissie en IMF) met betrekking tot de landen die vallen onder een programma voor de eurozone

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

ADVIES inzake het 29ste jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

ADVIES inzake gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - 19e verslag "De wetgeving verbeteren" 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

ADVIES inzake de plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

ADVIES inzake vooruitziende beleidsplanning en langetermijntendensen: gevolgen voor de begroting van capaciteitsopbouw

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

ADVIES inzake begroting 2014 – Mandaat voor de trialoog

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Ontwerpresolutie(s)

38

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Thailand

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Vietnam, met name de vrijheid van meningsuiting

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Ontwerpresolutie over nucleaire dreigingen en mensenrechten in Noord-Korea

11-03-2013 B7-0138/2013

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie van Noord-Koreaanse vluchtelingen

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Parlementaire vraag/vragen

6

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen