• Werner   KUHN  

Werner KUHN : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020  
- PECH_AD(2017)610677 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd  
- TRAN_AD(2016)587469 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake een EU-strategie voor de Adriatische en de Ionische regio  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH