Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Fracties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Lid

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Plaatsvervanger

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Parlementaire werkzaamheden in de plenaire vergadering - 7e zittingsperiode

Interventie(s) in de plenaire vergadering

139

Honing (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (debat)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Een vriendelijk klimaat voor ondernemingen, bedrijven en start-ups om banen te scheppen (debat)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(21)

Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (debat)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Tenuitvoerlegging van de jongerengarantie (debat)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten (debat)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(13)

Verslag(en) - als rapporteur

1

VERSLAG over de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

3

Advies als rapporteur

1

ADVIES inzake de agenda voor nieuwe vaardigheden en banen

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Opinions - as shadow rapporteur

3

ADVIES inzake toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijk werk of werk van gelijke waarde

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

ADVIES inzake de toekomst van sociale diensten van algemeen belang

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Ontwerpresolutie(s)

29

Ontwerpresolutie over de eerbiediging van het fundamentele recht van vrij verkeer in de Europese Unie

13-01-2014 B7-0025/2014

Ontwerpresolutie over jeugdwerkloosheid

10-06-2013 B7-0270/2013

Gezamenlijke ontwerpresolutie over detentie van mensenrechtenactivisten in Zimbabwe

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de mensenrechtensituatie in Bahrein

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

NB: Deze ontwerpresolutie is alleen beschikbaar in de originele taal

Schriftelijke verklaring(en)

2

Schriftelijke verklaring over het onderzoek naar het auto-ongeluk waarbij Oswaldo Payá om het leven kwam

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Vervallen

Details

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Datum bekendmaking : 13-01-2014
Vervaldatum : 13-04-2014
Aantal ondertekenaars : 119 - 14-04-2014

Schriftelijke verklaring over het uitroepen van 30 mei tot Europese Dag van het pleeggezin

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Vervallen

Details

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Datum bekendmaking : 24-02-2010
Vervaldatum : 17-06-2010
Aantal ondertekenaars : 125 - 17-06-2010

Parlementaire vraag/vragen

46

VP/HR - Rechten van gedetineerde vrouwen in Egypte

07-03-2014 E-002713/2014 Commissie

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Commissie

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Commissie

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Commissie

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Commissie

  Commission plan to replace current General Block Exemptions Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 (GBER)

28-06-2013 P-007702/2013 Commissie

Decriminalisering van het misdrijf van laster

18-06-2013 O-000070/2013 Commissie

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Commissie

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Commissie

Informatie over maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid

17-12-2012 E-011514/2012 Commissie

Verklaringen (7de zittingsperiode)

Opgave van de financiële belangen